مقاله


کد مقاله : 1397022318422112114

عنوان مقاله : گونه شناسی رویکردها در دانش تناسب آیات سوره‌های قرآن کریم

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 527

فایل های مقاله : 2/18 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد زارع زردینی zarezardini@gmail.com استادیار دکترا
2 ندا محققیان nedamohagheghiyan@gmail.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از روش های مهم پژوهش در دانش های قرآنی ،بررسی و شناخت رویکردهای موجود در این دانش است . این نوشتار به شناخت و طبقه بندی گستره رویکردها در علم تناسب آیات قرآن می‌پردازد. بر این اساس رویکردهای این علم به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم‌ و به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود؛ رویکردهای سنتی علم تناسب آیات شامل هفت رویکرد از جمله «وحدت غرض سوره»، «تعدد اغراض سوره» و «وحدت و تعدد غرض سوره» است و رویکردهای مدرن آن دربردارنده ده رویکرد از جمله؛ رویکردهای مبتنی بر زبان‌شناسی، معناشناسی گفتمانی، نقد ادبی، تفسیری، خطوط و شبکه ارتباطی، وحدت در سطح آیات، سوره شناسی و نظم است.تحلیل این رویکردها نشان می دهد در دوره معاصر حجم ، گستره و عمق پژوهش ها در این دانش بسیار افزایش یافته است و این دانش آینده ای درخشان خواهد داشت.