مقاله


کد مقاله : 13970223181017112115

عنوان مقاله : ضرورت دوام حاکمیّت الهی در عصر حضور و غیبت معصوم(ع)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 319

فایل های مقاله : 2/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا شایق shayegh.mr@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اگر به آیات احکام اجتماعی قرآن به نگاه امتثال و لوازم آن نگریسته شود در عمدة آن ها به طرق مختلف به ضرورت حضور معصوم(ع) پی برده می شود. یکی از این آیات، آیة اصلاح (حجرات، 9) است. با تأمّل در آن معلوم می‌گردد که اصلاح بین دو گروه درگیر جنگ (از مؤمنان) توسّط آحاد مکلّفین ناممکن است؛ لاجرم وجود حاکمیتی یکدست که عهده‌دار این مهم شود ضروری به نظر می‌رسد لکن حاکمیّت بدون علم کامل به احکام الهی نیز نمی‌تواند این مهم را انجام دهد و به صرف علم کامل نیز کار تمام نخواهد بود زیرا چه بسا انسان کاری را به خلاف مقتضای علم خود انجام دهد. لاجرم باید این حاکم از هر رذیلتی منزّه باشد و این مهم در مقام عصمت نهفته است، از این‌رو وجوب ذی‌المقدّمه (اصلاح بین دو طایفه درگیر) مستلزم ضرورت مقدمة آن (حاکمیّت معصوم) می‌باشد.