مقاله


کد مقاله : 13970223144719112103

عنوان مقاله : رابطة علم و عمل در شبکه ارتباط موضوعات قرآن

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 383

فایل های مقاله : 2/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسین برومند m.h.baroomand@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
2 راضیه برزگر barzegar1286@stu.yazd.ac.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تعیین جایگاه یک موضوع در میان سایر موضوعات قرآن مستلزم شناسایی موضوعات پیرامون آن و کشف رابطه ی بین آن هاست، این مقاله در صدد شناسایی و نمایش شبکه ارتباط موضوعی علم و عمل برآمده است که از رهگذر استخراج آیات مربوطه، تهیه ی فهرست موضوعات مرتبط و در نهایت نمایش ارتباطات میان آن ها نشان داده است که علم تابع عمل است و برخی اعمال مثل تقوا، احسان، ایمان و ...عامل و برخی چون تبعیت از هوای نفس، ظلم، شرک و ... مانع افزایش علم می باشند و بدین ترتیب جایگاه علم و عمل در میان موضوعات تبیین گردیده است.