مقاله


کد مقاله : 13970223115337112095

عنوان مقاله : نقش معنا و تفسیر در توجیه إعراب قرآن

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 400

فایل های مقاله : 2/01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نصره باجی baji.nasra@yahoo.com دانشجو -
2 قاسم بستانی gbostani@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

إعراب قرآنی و تجزیه و تحلیل آن بر اساس قواعد عربی یکی از کهن¬ترین علوم اسلامی قرآنی است. از سویی دیگر به اسبابی، گاهی بر یک یا چند لفظ عبارت قرآنی، إعراب های مختلفی ذکر شده یا محتمل می¬شود. در این راستا، علم توجیه إعراب قرآنی، بر اساس مستندات متعددی، به توجیه و نقد و بررسی إعراب های مختلف که هر یک منجر به معنایی می¬شود، می¬پردازد. یکی از مستندات علم توجیه إعراب قرآنی، معنا و تفسیر است؛ بدین گونه چنان که إعراب لفظی در آیه¬ای منجر به معنایی درست شود آن را گرفته و اگر برعکس منجر به معنایی خلاف شرعی، عقلی، تاریخی، ... شود، از آن روی گردان می-شوند و یا اگر منجر به معنایی بهتر و دقیق¬تر می¬شده، آن را معنا را ترجیح می‌دهند. امّا توجیه إعراب بر اساس معنا و تفسیر چیست؟ نقش معنا و تفسیر در رسیدن به إعراب صحیح قرآنی چه اندازه است؟ در این مقاله، تلاش شده است که این اصل و قاعده در توجیه إعراب قرآنی، استخراج و تبیین و با مثال هایی تطبیق شود تا علاوه بر معرفی این اصل، نقش آن در تعیین إعراب صحیح الفاظ قرآنی آشکار گردد و در ضمن، مفهوم‌شناسی علم توجیه إعراب و گونه¬شناسی توجیهات إعراب قرآنی به طور کلّی، ذکر می‌شود.