جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 2
شماره 2 سال 1
پاییز - زمستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

تعیین جایگاه یک موضوع در میان سایر موضوعات قرآن مستلزم شناسایی موضوعات پیرامون آن و کشف رابطه ی بین آن هاست، این مقاله در صدد شناسایی و نمایش شبکه ارتباط موضوعی علم و عمل برآمده است که از رهگذر استخراج آیات مربوطه، تهیه ی فهرست موضوعات مرتبط و در نهایت نمایش ارتباطات میان آن ها نشان داده است که علم تابع عمل است و برخی اعمال مثل تقوا، احسان، ایمان و ...عامل و برخی چون تبعیت از هوای نفس، ظلم، شرک و ... مانع افزایش علم می باشند و بدین ترتیب جایگاه علم و عمل در میان موضوعات تبیین گردیده است.
محمد حسین برومند - راضیه برزگر
DOI : 0
کلمات کلیدی : علم، عمل، شبکة ارتباطی، فطرت، اعمال علم زا، اعمال علم زُدا
در نگاه اول از عبارت «وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلا» چنین استنباط می شود که انسان بر برخی از موجودات و نه همه ی آن ها برتری داده شده است، در معنای تفضیلِ ذکر شده در عبارت «وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلا» و مفهوم عبارت «عَلى‏ كَثِيرٍ» بین مفسّران اختلاف است، عدّه ای عبارت «عَلى‏ كَثِيرٍ» را به «علی جمیعٍ» تعبیر کرده و فضیلت انسان را بر همه موجودات به اثبات رسانده اند، برخی به وجود دو مرحله ی بالقوه و بالفعل برای انسان و فرشته اشاره کرده و بر این نظر هستند که فرشتگان در مقام بالقوه ای از انسان ها بالاترند امّا در مرحله بالفعلی، انسان برترین موجودات است و عبارت فوق اشاره به مرحله ی بالقوه ای انسان و فرشته دارد و آن عده ی قلیلی که از انسان ها برترند، فرشتگان در مرحله ی بالقوه ای شان هستند، برخی نیز مصداق عده ی قلیل را فرشتگانی نظیر جبرئیل، میکائیل و اسرافیل و نه همه ی فرشتگان دانسته اند؛ نظر های فوق بر دلایل محکمی استوار نیست کما اینکه برخی از آن ها نیز با آیات و روایات در تضادند، در این نوشتار با نقد نظرهای ذکر شده به معناشناسی دو واژه تفضیل و تکریم پرداخته شده و انسان از جهت کرامت برترین موجودات است نه از جهت فضیلت، در قرآن و احادیث بین تفضیل و تکریم فرق است، این مدعا با دلایل قرآنی، روایی و لغوی اثبات شده است.
محمد علی حیدری مزرعه آخوند - قاسم فائز
DOI : 0
کلمات کلیدی : تفضیل، تکریم، آیه ی 70/ الاسراء، ملائکه، خلیفة خدا، معناشناسی
در فرهنگ قرآنی و سیره پیشوایان دین توکّل بیانگر رابطه ناب میان انسان و خداوند است. این ارتباط به گونه¬های مختلفی تفسیر و تبیین شده است؛ از جمله برداشتهای ناصواب درباره توکّل آن است که توکّل و واگذاری امور به خداوند، جایگزین تلاش و تدبیر آدمی می¬شود و با قبول توکّل، مسأله تلاش و فعالیت مفروغ عنه خواهد بود. در مقابل، بسیاری از محققان اسلامی معتقدند که لازمه توکّل و اعتماد بر خداوند، تمسک به اسباب و سلسله علل طبیعی است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی – تحلیل سامان یافته، با نگرشی فراگیر به متون اسلامی از جمله قرآن، حدیث و سخنان دانشوران و عرفای مسلمان، ماهیت توکّل و نقش آن در حیات انسانی و هم چنین رابطه بینابینی توکل و تدبیر بیان و دیدگاه دوم تقویت شده است. از این لحاظ توکّل، اعتقاد و اعتماد قلبی به خداوند است و باورمندی به آن مستلزم نفی تأثیر علل طبیعی نیست و تنها استقلال در تأثیر از آنها سلب می¬شود. بنابراین توکّل با تلاش و تدبیر معنا می¬یابد و پذیرش یکی مستلزم نفی دیگری نمی¬باشد. امری که روشن ساختن آن به درک درست این مفهوم در اندیشه دینی کمک کرده و به این وسیله برخی از دیدگاه¬ها و اندیشه¬¬های ناصواب در این زمینه آسیب شناسی می¬شوند.
زهرا اکبری - زینب السادات حسینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : توکّل، اعتماد، آثار توکّل، تدبیر و تلاش، نظام علی و معلولی
واژه «ظلم» در قرآن به دو معنای «تاريكي» و «قرار دادن يك شیء در غیر موضع خود» به کار رفته است. میان این دو معنا ارتباطي وجود دارد؛ عدم نور علم در معنای نخست، بروز ظلم به معنای قرار نگرفتن شیء در جایگاه خودش را باعث می‌گردد. این نوشتار با روش توصيفي‌ـ‌‌تحليلي و براساس مطالعه کتابخانه‌ای، با بررسی همنشین‌های واژه ظلم در قرآن، در صدد کشف روابط معنایی این موارد و نقش آن¬ها در انسجام معنای ظلم است. هم¬نشین‌های ظلم که در مقاله پیش¬رو بررسی می¬شوند، عبارت‌اند از: عدل، نعمت، کتمان، ایمان، ربا و علم. این پژوهش در نهایت به برداشتی در حیطه سیاست منجر شده و به عرضه الگویی در نحو¬ه¬ برخورد با دشمنان ظالم می‌پردازد.
علی محمد میرجلیلی - حسن رضایی هفتادر - محمد عظیمی ده علی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ظلم، کتمان، نور، ایمان، علم، عدل، نعمت
از روش های مهم پژوهش در دانش های قرآنی ،بررسی و شناخت رویکردهای موجود در این دانش است . این نوشتار به شناخت و طبقه بندی گستره رویکردها در علم تناسب آیات قرآن می‌پردازد. بر این اساس رویکردهای این علم به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم‌ و به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود؛ رویکردهای سنتی علم تناسب آیات شامل هفت رویکرد از جمله «وحدت غرض سوره»، «تعدد اغراض سوره» و «وحدت و تعدد غرض سوره» است و رویکردهای مدرن آن دربردارنده ده رویکرد از جمله؛ رویکردهای مبتنی بر زبان‌شناسی، معناشناسی گفتمانی، نقد ادبی، تفسیری، خطوط و شبکه ارتباطی، وحدت در سطح آیات، سوره شناسی و نظم است.تحلیل این رویکردها نشان می دهد در دوره معاصر حجم ، گستره و عمق پژوهش ها در این دانش بسیار افزایش یافته است و این دانش آینده ای درخشان خواهد داشت.
احمد زارع زردینی - ندا محققیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : علوم قرآنی، فلسفه علم، علم تناسب آیات، رویکرد
اگر به آیات احکام اجتماعی قرآن به نگاه امتثال و لوازم آن نگریسته شود در عمدة آن ها به طرق مختلف به ضرورت حضور معصوم(ع) پی برده می شود. یکی از این آیات، آیة اصلاح (حجرات، 9) است. با تأمّل در آن معلوم می‌گردد که اصلاح بین دو گروه درگیر جنگ (از مؤمنان) توسّط آحاد مکلّفین ناممکن است؛ لاجرم وجود حاکمیتی یکدست که عهده‌دار این مهم شود ضروری به نظر می‌رسد لکن حاکمیّت بدون علم کامل به احکام الهی نیز نمی‌تواند این مهم را انجام دهد و به صرف علم کامل نیز کار تمام نخواهد بود زیرا چه بسا انسان کاری را به خلاف مقتضای علم خود انجام دهد. لاجرم باید این حاکم از هر رذیلتی منزّه باشد و این مهم در مقام عصمت نهفته است، از این‌رو وجوب ذی‌المقدّمه (اصلاح بین دو طایفه درگیر) مستلزم ضرورت مقدمة آن (حاکمیّت معصوم) می‌باشد.
محمد رضا شایق
DOI : 0
کلمات کلیدی : حاکمیّت، عصر حضور، عصر غیبت، حاکم معصوم، آیة اصلاح

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه یزد
مدیر مسئول :دکتر امیر جودوی
سردبیر :دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
هیئت تحریریه :
دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
دکتر جعفر نکونام
دکتر محمد حسین برومند
دکتر امیر جودوی
دکتر قاسم بستانی
دکتر مهدی جلالی
دکتر محمد رضا حاج اسماعیلی
دکتر اعظم پرچم
دکتر حسین خاکپور
دکتر اعظم پویازاده
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده